Join the Håndlavet newsletter. Be the very first to know about our limited arrivals, receive special offers and more.

    Có rất nhiều lựa chọn về chất liệu cho bạn trước khi bắt đầu học vẽ điển hình như sơn dầu, màu nước, acrylic, Việc phân biệt giữa màu nước với sơn dầu cũng như màu nước với acrylic rất dễ dàng, tuy nhiên sẽ khó hơn nhiều khi bạn muốn tìm ra sự khác nhau của 2 loại còn lại. Dưới đây là một số tổng hợp so sánh

    Cọ vẽ được dùng với nhiều mục đích như tô màu nước, màu arcrylic hay thậm chí là dùng để vẽ khô lên giấy với bột than (dry brush). Cọ vẽ rất đa dạng về kích thước, hình dáng và chất lượng. Tuy nhiên trong bài này mình chỉ đề cập đến cọ vẽ nước, việc lựa chọn cọ phù thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như sở

    X